10x2 v Liege, Belgicko

— zobraz esej, kliknutím na nasledujúci text

Prajem Ti nerušený zážitok pri prezeraní dvadsiatich fotiek od dvoch fotografov. Každý z nich použil inú techniku, iný pohľad a inú hlavu. Boli však na tom istom mieste v ten istý čas. Každý z nich vybral desať svojich fotografií a napísal, či nenapísal, k nim sprievodný text. Máš teraz jedinečnú možnosť vidieť rozdiel ich snaženia.

Ovládanie:


Po tom ako klikneš na hore zobrazený text popisujúci esej otvorí sa jej prezentácia na celej obrazovke. Je to niečo ako keby si prezeral knižku. Myšou alebo šipkami na klávesnici môžeš prechádzať zo stránky na stránku.

Ukončenie prezerania na celej obrazovke dosiahneš stlačením klávesy [ESC] Opätovným stlačením klávesy [ESC] sa opäť zobrazí táto úvodná stránka.
Na ovládanie je zopár ďalších možností, ktoré isto objavíš sám. V tomto type prezentácie ide však hlavne o to aby si svoju pozornosť venoval fotografiám a textu.

Potom ako sa prstom dotkneš hore zobrazeného textu otvorí sa prezentácia eseje na celej obrazovke. Je to niečo ako prezeranie knižky. Pohybom prstu do prava po obrazovke otvoríš ďašiu stránku a opačným pohybom do ľava predchádzajúcu.

Preseranier ukončíš posinutím prstu po obrazovke zdola na hor až celkom mimo obrazovku.
Na ovládanie je tu ešte zopár ďalších možností, ktoré isto objavíš sám. V tomto type prezentácie ide však hlavne o to aby si svoju pozornosť venoval fotografiám a textu.