Cesta

— zobraz esej, kliknutím na nasledujúci text

Pre niekoho zabudnuté momenty, pre iného body zlomu, zmeny. Každý si značí svoje chvíle v živote inak a inak sa k nim vracia. Niekdto prepláva časom a ani si nevšimne že končí, iný vníma každý závan vetra.

Niekedy je to celkom čudné ako myšlienky vyplávaju na povrch. Obzvlášť v tých momentoch, ktoré sa zdajú úplne bežné a ľahko zabudnuteľné. V iných chvíľach sa tieto momenty vrátia s prekvapujúcou intenzitou a bez nejakej výnimočnej snahy nám pripomenú chvíle na ktoré netreba zabudnúť.

V inej chvíli si človek sadne k poháriku vína aby si vyčistil hlavu od denného prachu, z ničoho nič pochytí pero a všetky tieto momenty vyplávaju na povrch a spoja sa v jeden súvislý príbeh.

Ovládanie:


Po tom ako klikneš na hore zobrazený text popisujúci esej otvorí sa jej prezentácia na celej obrazovke. Je to niečo ako keby si prezeral knižku. Myšou alebo šipkami na klávesnici môžeš prechádzať zo stránky na stránku.

Ukončenie prezerania na celej obrazovke dosiahneš stlačením klávesy [ESC] Opätovným stlačením klávesy [ESC] sa opäť zobrazí táto úvodná stránka.
Na ovládanie je zopár ďalších možností, ktoré isto objavíš sám. V tomto type prezentácie ide však hlavne o to aby si svoju pozornosť venoval fotografiám a textu.

Potom ako sa prstom dotkneš hore zobrazeného textu otvorí sa prezentácia eseje na celej obrazovke. Je to niečo ako prezeranie knižky. Pohybom prstu do prava po obrazovke otvoríš ďašiu stránku a opačným pohybom do ľava predchádzajúcu.

Preseranier ukončíš posinutím prstu po obrazovke zdola na hor až celkom mimo obrazovku.
Na ovládanie je tu ešte zopár ďalších možností, ktoré isto objavíš sám. V tomto type prezentácie ide však hlavne o to aby si svoju pozornosť venoval fotografiám a textu.